Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường (Tiết 1)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Sông Hương khi ở thượng nguồn