Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Lưu Quang Vũ ( tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Màn đối thoại giữa hồn và xác
2. Màn đối thoại với người thân