Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Tây Tiến – Quang Dũng (Tiết 4)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Hết hạn ngày: 20/10/2018

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chân dung người lính
2. Đời sống nội tâm
3. Lý tưởng sống và lời thề gắn bó