Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 1: tác giả)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Hết hạn ngày: 21/05/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Cuộc đời và đường thơ
Phong cách thơ