Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 6: Ai đã đặt tên cho dòng sông (Trích) – Hoàng Phủ Ngọc Tường (Tiết 3)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Vẻ đẹp lịch sử văn hóa
2. Lý giải tên gọi và tổng kết