Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 7: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 3)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nhân vật bà cụ Tứ
2. Nhân vật người vợ nhặt và tổng kết