Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Việt Bắc – Tố Hữu (Tiết 5: tác phẩm)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Hết hạn ngày: 21/05/2019

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Bức tranh mùa đông
Bức tranh xuân hạ thu