Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Chuyên đề 10: Đọc hiểu

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Hết hạn ngày: 15/07/2018

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Lý thuyết đọc hiểu
Đã phát hành
— Bài 2: Kiến thức và kĩ năng đọc hiểu
Đã phát hành
— Bài 3: Luyện tập đọc hiểu văn bản
Đã phát hành