Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 4 - VĂN BẢN: THƠ VIỆT NAM SAU 1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo (Tiết 1)
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Bố cục và ý nghĩa
— Bài 2: Đàn ghi ta của Lorca – Thanh Thảo (Tiết 2)
Đã ngừng
1. Hình ảnh Lorca
2. Cái chết của Lorca
3. Niếm tin bất tử của tiếng đàn và nghệ thuât