Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: TRUYỆN VIỆT NAM 1945 - 1975

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 12

Số bài: 92 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Nguyễn Tuyết Nhung
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 1)
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Sự xuất hiện của Mị và Mị trước khi làm dâu nhà thống lý
3. Mị khi làm dâu nhà thống lý
— Bài 2: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 2)
Đã ngừng
Diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân
— Bài 3: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 3)
Đã ngừng
Diễn biến tâm trạng của Mị trong đêm đông
— Bài 4: Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài (Tiết 4)
Đã ngừng
1. Nhân vật A Phủ
2. Tổng kết
— Bài 5: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 1)
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung
2. Nhan đề và tình huống truyện
— Bài 6: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 2)
Đã ngừng
1. Bức tranh nạn đói
2. Nhân vật Tràng
— Bài 7: Vợ nhặt – Kim Lân (Tiết 3)
Đã ngừng
1. Nhân vật bà cụ Tứ
2. Nhân vật người vợ nhặt và tổng kết
— Bài 8: Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (Tiết 1)
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Kết cấu nhan đề và hình tượng cây xà nu
— Bài 9: Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (Tiết 2)
Đã ngừng
1. Nhân vật Tnú
2. Các nhân vật khác và tổng kết