Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 1: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. TÌm hiểu chung
2 .Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng
Đáp án bài tập tự luyện: Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng