Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1 - VĂN BẢN: TRUYỀN THUYẾT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 209 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bánh chưng, bánh giầy
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Bánh chưng, bánh giấy
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Con Rồng, cháu Tiên- Bánh chưng, bánh giầy
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Con Rồng, cháu Tiên- Bánh chưng, bánh giầy
— Bài 2: Thánh Gióng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Thánh Gióng
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Thánh gióng
Đáp án bài tập tự luyện- Văn 6- Thánh Gióng
— Bài 3: Con rồng cháu tiên
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Con rồng cháu tiên
— Bài 4: Sự tích hồ Gươm
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Sự tích Hồ Gươm
— Bài 5: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Sơn Tinh, Thủy Tinh
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Sơn Tinh, Thủy Tinh
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Sơn Tinh, Thủy Tinh
— Bài 6: Ôn tập truyện dân gian
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Kiến thức cơ bản
Cách on truyện dân gian
Cách làm một số kiểu bài
Bài tập tự luyện - Văn 6- Ôn tập truyện dân gian
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Ôn tập truyện dân gian