Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 10 - TIẾNG VIỆT: CỤM TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 256 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Cụm danh từ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Cụm danh từ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P1).
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P1)
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P2)
Đáp án bài tập tự luận - Văn 6 - Danh từ- Cụm danh từ (P2)
— Bài 2: Cụm động từ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Cụm động từ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Động từ và cụm động từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Động từ và cụm động từ.
— Bài 3:Tính từ và cụm tính từ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Cụm tính từ
Bài tập tự luyện - Văn 6- Tính từ và cụm tính từ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Tính từ và cụm tính từ