Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 11 - TIẾNG VIỆT: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 218 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: So sánh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
So sánh
Bài tập tự luyện - Văn 6- So sánh
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - So sánh
— Bài 2: So sánh (tiếp)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. So sánh
— Bài 3: Nhân hóa
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Nhân hóa
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Nhân hóa
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Nhân hóa
— Bài 4: Ẩn dụ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Văn 6 -Ẩn dụ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Ẩn dụ
— Bài 5: Hoán dụ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Hoán dụ
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Hoán dụ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Hoán dụ