Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 11 - TIẾNG VIỆT: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: So sánh
Đã phát hành
So sánh
Bài tập tự luyện: So sánh
Đáp án bài tập tự luyện: So sánh
— Bài 2: So sánh (tiếp)
Đã phát hành
1. So sánh
Bài tập tự luyện: So sánh
Đáp án bài tập tự luyện: So sánh
— Bài 3: Nhân hóa
Đã phát hành
Nhân hóa
Bài tập tự luyện: Nhân hóa
Đáp án bài tập tự luyện: Nhân hóa
— Bài 4: Ẩn dụ
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện: Ẩn dụ
Đáp án bài tập tự luyện: Ân dụ
— Bài 5: Hoán dụ
Đã phát hành
Hoán dụ
Bài tập tự luyện: Hoán dụ
Đáp án bài tập tự luyện: Hoán dụ