Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 13 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN TỰ SỰ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 256 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giao tiếp văn bản và phương thức biểu đạt
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
— Bài 2: Tìm hiểu chung về văn tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Tìm hiểu chung về văn tự sự
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Tìm hiểu chung về văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Tìm hiểu chung về văn tự sự
— Bài 3: Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Chủ đề và dàn bài của bài văn
Bài tập tự luyện - Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
— Bài 4: Lời văn, đoạn văn tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Lời văn doạn văn tự sự
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Lời văn, đoạn văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Lời văn, đoạn văn tự sự
— Bài 5: Ngôi kể trong văn tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ngôi kể trong văn tự sự
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Ngôi kể trong văn tự sự- Thứ tự kể trong văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Ngôi kể trong văn tự sự- Thứ tự kể trong văn tự sự
— Bài 6: Luyện nói kể chuyện
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Luyện nói kể chuyện
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời thường
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời thường
— Bài 7: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
TÌm hiểu đề và cách làm bài
Bài tập tự luyện: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện: Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
— Bài 8: Thứ tự kể trong văn tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Thứ tự kể trong văn tự sự
Bài tập tự luyện: Thứ tự kể trong văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện: Thứ tự kể trong văn tự sự
— Bài 9: Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Lý thuyết
Luyện tập
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Sự việc trong văn tự sự - Chủ đề và dàn bài trong văn tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Sự việc trong văn tự sự - Chủ đề và dàn bài trong văn tự sự
— Bài 10: Kể chuyện đời thường
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Kể chuyện đời thường
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Luyện tập xây dựng bài tự sự- Kể chuyện đời thường
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Luyện tập xây dựng bài tự sự, kể chuyện đời thường
— Bài 11: Kể chuyện tưởng tượng
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Ôn tập kiến thức cơ bản
Luyện tập
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Kể chuyện tưởng tượng- Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Kể chuyện tưởng tượng- Luyện tập kể chuyện tưởng tượng