Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN MIÊU TẢ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 259 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Thế nào là văn miêu tả
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn miêu tả
— Bài 2: Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Quan sát tưởng tượng so sanh và nhận xét trong văn miêu tả
Bài tập tự luyện: Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
— Bài 3: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói
Bài tập tự luyện: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả
— Bài 4: Phương pháp tả cảnh
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Phương pháp viết văn tả cảnh
2. Luyện tập và bài tập
Bài tập tự luyện: Phương pháp tả cảnh
Đáp án bài tập tự luyện: Phương pháp tả cảnh
— Bài 5: Phương pháp tả người
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Phương pháp tả người
Bài tập tự luyện - Phương pháp tả người
Bài tập tự luyện - Phương pháp tả người
Đáp án bài tập tự luyện - Phương pháp tả người
— Bài 6: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Miêu tả sáng tạo
Bài tập tự luyện: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
Đáp án bài tập tự luyện: Rèn kĩ năng làm văn miêu tả sáng tạo
— Bài 7: Luyện nói miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói trong văn miêu tả
Bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói về văn miêu tả
— Bài 8: Ôn tập văn miêu tả
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Ôn tập văn miêu tả
Bài tập tự luyện - Ôn tập văn miêu tả
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập văn miêu tả