Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: TRUYỆN CỔ TÍCH

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Sọ dừa
Đã ngừng
1. Sọ dừa
Bài tập tự luyện: Sọ dừa
Đáp án bài tập tự luyện: Sọ dừa
— Bài 2: Thạch Sanh
Đã ngừng
Thạch Sanh
Bài tập tự luyện: Thạch Sanh
Đáp án bài tập tự luyện: Thạch Sanh
— Bài 3: Em bé thông minh
Đã ngừng
Em bé thông minh
Bài tập tự luyện: Em bé thông minh
Đáp án bài tập tự luyện: Em bé thông minh
— Bài 4: Cây bút thần
Đã ngừng
1. Cây bút thần
Bài tập tự luyện: Cây bút thần
Đáp án bài tập tự luyện: Cây bút thần
— Bài 5: Ông lão đánh cá và con cá vàng
Đã ngừng
1. Ông lão đánh cá và con cá vàng
Bài tập tự luyện: Ông lão đánh cá và con cá vàng
Đáp án bài tập tự luyện: Ông lão đánh cá và con cá vàng