Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: TRUYỆN NGỤ NGÔN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 256 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ếch ngồi đáy giếng
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Ếch ngồi đáy giếng
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Ếch ngồi đáy giếng
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Ếch ngồi đáy giếng
— Bài 2: Thầy bói xem voi
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Thầy bói xem voi
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Thầy bói xem voi
Đáp án bài tập tự luyện- Văn 6- Thầy bói xem voi