Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: TRUYỆN NGỤ NGÔN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ếch ngồi đáy giếng
Đã ngừng
Ếch ngồi đáy giếng
Bài tập tự luyện: Ếch ngồi đáy giếng
Đáp án bài tập tự luyện: Ếch ngồi đáy giếng
— Bài 2: Thầy bói xem voi
Đã ngừng
Thầy bói xem voi
Bài tập tự luyện: Thầy bói xem voi
Đáp án bài tập tự luyện: Thầy bói xem voi