Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: TRUYỆN TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 218 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. TÌm hiểu chung
2 .Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6 -Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 -Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
— Bài 2: Con hổ có nghĩa
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Con hổ có nghĩa