Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: TRUYỆN VÀ KÍ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 256 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bài học đường đời đầu tiên
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Bài học đường đời đầu tiên
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Bài học đường đời đầu tiên
— Bài 2: Sông nước Cà Mau
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Sông nước Cà Mau
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Sông nước Cà Mau
— Bài 3: Vượt thác
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6- Vượt thác
— Bài 4: Bức tranh của em gái tôi
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Bức tranh của em gái tôi
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Bức tranh của em gái tôi
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Vượt thác
— Bài 5: Buổi học cuối cùng
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Buổi học cuối cùng
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Buổi học cuối cùng
— Bài 6: Cô Tô
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Cô Tô
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Cô Tô
Đáp án bài tập tự luận - Văn 6 - Cô Tô
— Bài 7: Cây tre Việt Nam
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Đọc và tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Cây tre Việt Nam
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Cây tre Việt Nam
— Bài 8: Lòng yêu nước
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Lòng yêu nước
Bài tập tự luyện: Lòng yêu nước
Đáp án bài tập tự luyện: Lòng yêu nước
— Bài 9: Lao xao
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Lao Xao
Bài tập tự luyện: Lao xao
Đáp án bài tập tự luyện: Lao xao
— Bài 10: Ôn tập truyện và kí
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập truyện và kí
Bài tập tự luyện: Ôn tập truyện và kí
Đáp án bài tập tự luyện: Ôn tập truyện và kí