Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7 - VĂN BẢN: THƠ HIỆN ĐẠI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 209 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Đêm nay Bác không ngủ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện - Văn 6- Đêm nay Bác không ngủ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Đêm nay Bác không ngủ
— Bài 2: Lượm
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6 - Lượm
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6 - Lượm