Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7 - VĂN BẢN: THƠ HIỆN ĐẠI

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2019-2020) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: , Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Đêm nay Bác không ngủ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu
Bài tập tự luyện: Đêm nay Bác không ngủ
Đáp án bài tập tự luyện: Đêm nay Bác không ngủ
— Bài 2: Lượm
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Lượm
Đáp án bài tập tự luyện: Lượm
— Bài 3: Mưa
Đã ngừng
1. Văn băn mưa
Bài tập tự luyện: Mưa
Đáp án bài tập tự luyện: Mưa