Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 8 - VĂN BẢN: VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 6

Số bài: 209 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 6- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 6- Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
— Bài 2. Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử
— Bài 3: Động Phong Nha
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Động Phong Nha