Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 8 - VĂN BẢN: VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN LỚP 6 - HAY VÀ ĐẦY ĐỦ (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 263 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Đã phát hành
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Đáp án bài tập tự luyện: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
— Bài 2. Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử
Đã phát hành
Cầu Long Biên, chứng nhân lịch sử
Bài tập tự luyện: Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Đáp án bài tập tự luyện: Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
— Bài 3: Động Phong Nha
Đã phát hành
1. Động Phong Nha
Bài tập tự luyện: Động phong nha
Đáp án bài tập tự luyện: Động phong nha