Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Những câu hát châm biếm

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Bài ca dao số 1
Bài ca dao số 2
Bài tập tự luyện: Những câu hát trâm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Những câu hát châm biếm