Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 8: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Hết hạn ngày: 21/03/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện CHUYỂN ĐỒI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
Đáp án bài tập tự luyện CHUYỂN ĐỒI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG