Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Hết hạn ngày: 23/03/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Luyện nói phát biểu cảm nghĩ
Bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học