Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1 - VĂN BẢN: VĂN HỌC DÂN GIAN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Ca dao- dân ca- Những câu hát về tình cảm gia đình
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Ca dao dân ca về gia đình
Bài tập tự luyện - văn 7- NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
— Bài 2: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Câu hát về tinh yêu
Bài tập tự luyện - văn 7- NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU, QUÊ HƯƠNG
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU, QUÊ HƯƠNG
— Bài 3: Những câu hát than thân
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Câu hát than thân
Bài tập tự luyện - văn 7- Ca dao than thân, châm biếm
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- Ca dao than thân, châm biếm
— Bài 4: Những câu hát châm biếm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Bài ca dao số 1
Bài ca dao số 2
Bài tập tự luyện: Những câu hát trâm biếm
Đáp án bài tập tự luyện: Những câu hát châm biếm
— Bài 5: Khái quát về tục ngữ Việt Nam
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Kiến thức cơ bản
Các dạng bài
— Bài 6: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động, sản xuất
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Tục ngữ thiên nhiên
Bài tập tự luyện: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động, sản xuất
Đáp án bài tập tự luyện: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động, sản xuất
— Bài 7: Tục ngữ về con người và xã hội
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Đọc tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
Đáp án bài tập tự luyện TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI