Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 10 - TIẾNG VIỆT: CÂU VÀ BIẾN ĐỐI CÂU

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Hết hạn ngày: 23/03/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Câu rút gọn
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Thế nào là rút gọn câu
2. Cách dùng và luyện tập
Bài tập tự luyện Câu rút gọn
Đáp án bài tập tự luyện Câu rút gọn
— Bài 2: Câu đặc biệt
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu đặc biệt
Bài tập tự luyện Câu đặc biệt
Đáp án bài tập tự luyện Câu đặc biệt
— Bài 3: Thêm trạng ngữ cho câu (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đặc điểm của trạng ngữ
— Bài 4: Thêm trạng ngữ cho câu (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Công dụng và luyện tập
Bài tập tự luyện Thêm trạng ngữ cho câu
Đáp án bài tập tự luyện Thêm trạng ngữ cho câu
— Bài 5: Dùng cụm C-V để mở rộng câu
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện Dùng cụm C-V để mở rộng câu
Đáp án bài tập tự luyện Dùng cụm C-V để mở rộng câu
— Bài 6: Luyện tập dùng cụm C-V để mở rộng câu
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập và luyện tập
Bài tập tự luyện: Luyện tập dùng cum C-V để mở rộng câu
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập dùng cum C-V để mở rộng câu
— Bài 7: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 1)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Câu chủ động bị động
— Bài 8: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiết 2)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện CHUYỂN ĐỒI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG
Đáp án bài tập tự luyện CHUYỂN ĐỒI CÂU CHỦ ĐỘNG THÀNH CÂU BỊ ĐỘNG