Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 13 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Hết hạn ngày: 23/03/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM
Đáp án bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM
— Bài 2: Đặc điểm văn bản biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đặc điểm của văn biểu cảm
Bài tập tự luyện ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BIỂU CẢM
Đáp án bài tập tự luyện ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BIỂU CẢM
— Bài 3: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Đề văn và cách làm
Bài tập tự luyện ĐỀ VĂN BIỂU CẢM VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM
Đáp án bài tập tự luyện ĐỀ VĂN BIỂU CẢM VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM
— Bài 4: Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện tập
Bài tập tự luyện LUYỆN TẬP CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM
Đáp án bài tập tự luyện LUYỆN TẬP CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM
— Bài 5: Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cách lập ý của bài văn biểu cảm
Bài tập tự luyện CÁCH LẬP Ý TRONG BÀI VĂN BIỂU CẢM
Đáp án bài tập tự luyện CÁCH LẬP Ý TRONG BÀI VĂN BIỂU CẢM
— Bài 6: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói văn biểu cảm về sự vật, con người
Bài tập tự luyện: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật và con người
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói văn biểu cảm về sự vật và con người
— Bài 7: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tự sự và miêu tả trong văn biểu cảm
Bài tập tự luyện CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONG VĂN BIỂU CẢM
Đáp án bài tập tự luyện CÁC YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ TRONG VĂN BIỂU CẢM
— Bài 8: Cách làm văn biểu cảm vể tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cách làm văn biểu cảm
Bài tập tự luyện CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
Đáp án bài tập tự luyện CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC
— Bài 9: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói phát biểu cảm nghĩ
Bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói phát biểu cảm nghĩ về một tác phẩm văn học
— Bài 10: Ôn tập văn biểu cảm
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập
Bài tập tự luyện ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM
Đáp án bài tập tự luyện ÔN TẬP VĂN BIỂU CẢM