Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 14 - LÀM VĂN: RÈN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Hết hạn ngày: 23/03/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN
Đáp án bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN NGHỊ LUẬN
— Bài 2: Đặc điểm của văn bản nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Đặc điểm của văn nghị luận
Bài tập tự luyện ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
Đáp án bài tập tự luyện ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
— Bài 3: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu đề văn nghị luận
2. Lập ý và luyện tập
Bài tập tự luyện ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ CÁCH LẬP Ý TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
Đáp án bài tập tự luyện ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN VÀ CÁCH LẬP Ý TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
— Bài 4: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Bố cục và phương pháp
Bài tập tự luyện BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
Đáp án bài tập tự luyện BỐ CỤC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP LUẬN TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
— Bài 5: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện tập về phương pháp lập luận
Bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận
— Bài 6: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Đáp án bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN CHỨNG MINH
— Bài 7: Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập
2. Cách làm
Bài tập tự luyện CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Đáp án bài tập tự luyện CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
— Bài 8: Luyện tập lập luận chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Các bước làm và đề 1
2. Đề 2 và 3
Bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện tập lập luận chứng minh
— Bài 9: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập kiến thức cơ bản
2. Các đề văn luyện tập
Bài tập tự luyện LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
Đáp án bài tập tự luyện LUYỆN VIẾT ĐOẠN VĂN LẬP LUẬN CHỨNG MINH
— Bài 10: Tìm hiểu chung về lập luận giải thích
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích
Đáp án bài tập tự luyện CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN GIẢI THÍCH
Bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
Đáp án bài tập tự luyện TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH
— Bài 11: Cách làm bài văn lập luận giải thích
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Cách làm bài
Bài tập tự luyện CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN GIẢI THÍCH
— Bài 12: Luyện tập lập luận giải thích
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ôn tập
2. Lưu ý và luyện tập
— Bài 13: Luyện nói bài văn giải thích một vấn đề
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Luyện nói
Bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề
Đáp án bài tập tự luyện: Luyện nói làm bài văn giải thích một vấn đề