Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 2 - VĂN BẢN: THƠ TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Sông núi nước Nam
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - văn 7 - SÔNG NÚI NƯỚC NAM
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- SÔNG NÚI NƯỚC NAM
— Bài 2: Phò giá về kinh
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Tổng kết
Bài tập tự luyện - văn 7- Phò giá về kinh
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7 - Phò giá về kinh
— Bài 3: Bánh trôi nước
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Bánh trôi nước
Bài tập tự luyện - văn 7 - Bánh trôi nước
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 7 - Bánh trôi nước
— Bài 4: Qua Đèo Ngang
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - văn 7- Qua Đèo Ngang
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- Qua Đèo Ngang
— Bài 5: Bạn đến chơi nhà
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 7- Bạn đến chơi nhà
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 7- Bạn đến chơi nhà