Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 3 - VĂN BẢN: THƠ ĐƯỜNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 246 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tĩnh dạ tứ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Văn 7- Tĩnh dạ tứ
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7 - Tĩnh dạ tứ
— Bài 2: Hồi hương ngẫu thư
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Luyện tập