Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 5 - VĂN BẢN: TRUYỆN KÍ VIỆT NAM 1900-1945

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Một thứ quà của lúa non: Cốm
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Văn bản
Bài tập tự luyện - văn 7- Một thứ quà của lúa non Cốm
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- Một thứ quà của lúa non Cốm
— Bài 2: Mùa xuân của tôi
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Cảm nghĩ mùa xuân
Cảnh sắc riêng miền Bắc
Bài tập tự luyện - văn 7- MÙA XUÂN CỦA TÔI
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7 - MÙA XUÂN CỦA TÔI
— Bài 3: Sống chết mặc bay
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
3. Bài tập tự luyện về Sống chết mặc bay
4. Đáp án bài tập tự luyện về Sống chết mặc bay