Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 246 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
— Bài 2: Đức tính giản dị của Bác Hồ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
— Bài 3: Ý nghĩa văn chương
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản