Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 6 - VĂN BẢN: NGHỊ LUẬN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Tình thần yêu nước của nhân dân ta
Đáp án bài tập tự luyện: Tình thần yêu nước của nhân dân ta
— Bài 2: Đức tính giản dị của Bác Hồ
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Đức tính giản dị của Bác Hồ
Đáp án bài tập tự luyện: Đức tính giản dị của Bác Hồ
— Bài 3: Ý nghĩa văn chương
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện: Ý nghĩa văn chương
Đáp án bài tập tự luyện: Ý nghĩa văn chương