Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 7 - VĂN BẢN: VĂN BẢN NHẬT DỤNG

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Cổng trường mở ra
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Cổng trường mở ra
Bài tập tự luyện- văn 7- CỔNG TRƯỜNG MỞ RA
Đáp án bài tập tự luyện - Văn 7- CỔNG TRƯỜNG MỞ RA
— Bài 2: Mẹ tôi
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Mẹ tôi
Bài tập tự luyện - Văn 7- MẸ TÔI
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- MẸ TÔI
— Bài 3: Cuộc chia tay của những con búp bê
Giá: 20.000 đ
Đã ngừng
Giới thiệu chung
Cuộc chia tay thứ 1
Cuộc chia tay thứ 2 3
Bài tập tự luyện - văn 7- CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ
Đáp án bài tập tự luyện - văn 7- CUỘC CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ
— Bài 4: Ca Huế trên sông Hương
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Ca Huế trên sông Hương
Bài tập tự luyện: Ca Huế trên sông Hương
Đáp án bài tập tự luyện Ca Huế trên sông Hương