Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 9 - TIẾNG VIỆT: BIỆN PHÁP TU TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 7

Số bài: 274 bài

Hết hạn ngày: 20/01/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Điệp ngữ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Điệp ngữ
Bài tập tự luyện Điệp ngữ
Đáp án bài tập tự luyện Điệp ngữ
— Bài 2: Chơi chữ
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Chơi chữ
Bài tập tự luyện CHƠI CHỮ
Đáp án bài tập tự luyện CHƠI CHỮ
— Bài 3: Liệt kê
Giá: 20.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Thế nào là liệt kê?
2. Các kiểu liệt kê
Bài tập tự luyện Liệt kê
Đáp án bài tập tự luyện Liệt kê