Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 11: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 136 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh