Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 12: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 136 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Bài tập tự luyện - Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng