Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 14: Thông tin về Ngày trái đất năm 2000

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 136 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Thông tin ngày trái đất năm 2000
Đáp án bài tập tự luyện - Thông tin về Ngày trái đất năm 2000