Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 3: Trong lòng mẹ (Trích ”Những ngày thơ ấu)”

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 137 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Giới thiệu chung
2. Tâm trạng Hồng khi nói chuyện với cô
3. Tâm trạng Hồng khi gặp mẹ
Bài tập tự luyện - Trong lòng mẹ
Đáp án bài tập tự luyện - Trong lòng mẹ