Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 9: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 136 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh