Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 1: VĂN BẢN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 136 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh




Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát về truyện và kí Việt Nam 1930-1945
Đã phát hành
Những vấn dề chung
Cách học và dạng bài
— Bài 2: Tôi đi học
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Tôi đi học
Đáp án bài tập tự luyện - Tôi đi học
— Bài 3: Trong lòng mẹ (Trích ”Những ngày thơ ấu)”
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Hồng khi nói chuyện với cô
Hồng khi gặp mẹ
Bài tập tự luyện - Trong lòng mẹ
Đáp án bài tập tự luyện - Trong lòng mẹ
— Bài 4:Tức nước vỡ bờ (Trích “Tắt đèn”)
Đã phát hành
Giới thiệu chung
Chị Dậu
Bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ
Đáp án bài tập tự luyện - Tức nước vỡ bờ
— Bài 5: Lão Hạc (tiết 1)
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
Bài tập tự luyện - Lão Hạc
Đáp án bài tập tự luyện - Lão Hạc
— Bài 6: Lão Hạc (tiết 2)
Đã phát hành
1. Lão Hạc và con chó
2. Lão Hạc và con trai
Bài tập tự luyện - Lão Hạc
Đáp án bài tập tự luyện - Lão Hạc
— Bài 7: Lão Hạc (tiết 3)
Đã phát hành
1. Nhân vật ông giáo và tổng kết luyện tập
Bài tập tự luyện - Lão Hạc
Đáp án bài tập tự luyện - Lão Hạc
— Bài 8: Ôn tập truyện và kí Việt Nam
Đã phát hành
1. Ôn tập truyện và kí
Bài tập tự luyện - Ôn tập truyện và kí Việt Nam
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn tập truyện và kí Việt Nam
— Bài 9: Khái quát về các tác phẩm văn học nước ngoài
Đã phát hành
Những vấn đề chung
Yêu cầu kĩ năng
— Bài 10: Cô bé bán diêm
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Cô bé bán diêm
Đáp án bài tập tự luyện - Cô bé bán diêm
— Bài 11: Đánh nhau với cối xay gió
Đã phát hành
Đọc tìm hiểu chung
Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Đánh nhau với cối xay gió
Đáp án bài tập tự luyện - Đánh nhau với cối xay gió
— Bài 12: Chiếc lá cuối cùng
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Chiếc lá cuối cùng
Đáp án bài tập tự luyện - Chiếc lá cuối cùng
— Bài 13: Hai cây phong
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Hai cây phong
Đáp án bài tập tự luyện - Hai cây phong
— Bài 14: Thông tin về Ngày trái đất năm 2000
Đã phát hành
1. Đọc tìm hiểu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Thông tin ngày trái đất năm 2000
Đáp án bài tập tự luyện - Thông tin về Ngày trái đất năm 2000
— Bài 15: Ôn dịch, thuốc lá
Đã phát hành
1. Ôn dịch thuốc lá
Bài tập tự luyện - Ôn dịch, thuốc lá
Đáp án bài tập tự luyện - Ôn dịch, thuốc lá
— Bài 16: Bài toán dân số
Đã phát hành
1. Bài toán dân số
Bài tập tự luyện - Bài toán dân số
Đáp án bài tập tự luyện - Bài toán dân số
— Bài 17: Khái quát thơ ca yêu nước giai đoạn đầu thế kỉ XX
Đã phát hành
Khái quát thơ ca yêu nước
Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
— Bài 18: Đập đá ở Côn Lôn
Đã phát hành
1. Đập đá ở Côn Lôn
Bài tập tự luyện - Đập đá ở Côn Lôn
Đáp án bài tập tự luyện - Đập đá ở Côn Lôn
— Bài 19: Muốn làm thằng cuội
Đã phát hành
1. Giới thiệu chung
2. Đọc hiểu văn bản
Bài tập tự luyện - Muốn làm thằng Cuội
Đáp án bài tập tự luyện - Muốn làm thằng Cuội
— Bài 20: Ông đồ (tiết 1)
Đã phát hành
1. Tìm hiểu chung
Bài tập tự luyện - Ông đồ
Đáp án bài tập tự luyện - Ông đồ
— Bài 21: Ông đồ (t2)
Đã phát hành
1. Ông đồ thời hưng thịnh
2. Ông đồ thời suy tàn
Bài tập tự luyện - Ông đồ
Đáp án bài tập tự luyện - Ông đồ