Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 2: TIẾNG VIỆT

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 136 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2019

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ
Đã phát hành
Lý thuyết
Luyện tập
— Bài 2: Trường từ vựng
Đã phát hành
Trường từ vựng
— Bài 3: Từ tượng hình, từ tượng thanh
Đã phát hành
1. Từ tượng hình, từ tượng thanh
— Bài 4: Trợ từ, thán từ
Đã phát hành
1. Trợ từ, thán từ
— Bài 5: Tình thái từ
Đã phát hành
1. Tình thái từ
— Bài 6: Lựa chọn trật tự từ trong câu
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
— Bài 7: Luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu
Đã phát hành
1. Chữa bài 1 đến 5 sgk trang 122
— Bài 8: Nói quá
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 9: Nói giảm, nói tránh
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— Bài 10: Câu ghép
Đã phát hành
1. Lý thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 11: Câu ghép (tiếp theo)
Đã phát hành
1. Lí thuyết
2. Bài tập sgk
— Bài 12: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Đã phát hành
1. Lý thuyết và bài tập sgk
— Bài 13: Dấu ngoặc kép
Đã phát hành
1. Dấu ngoặc kép
— Bài 14: Ôn luyện về dấu câu
Đã phát hành
1. Ôn luyện dấu câu