Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

PHẦN 3: LÀM VĂN

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8 - HỌC KÌ 1 (2018 - 2019) - CÔ LÊ HẠNH

Số bài: 136 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Đã ngừng
TÍnh thống nhất chủ đề
Bài tập tự luyện - Tính thống nhất của chủ đề văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Tính thống nhất của chủ đề văn bản
— Bài 2: Bố cục của văn bản
Đã ngừng
1. Bố cục của văn bản
Bài tập tự luyện - Bố cục của văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Bố cục của văn bản
— Bài 3: Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Đã ngừng
1. Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Bài tập tự luyện - Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Xây dựng đoạn văn trong văn bản
— Bài 4: Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Đã ngừng
1. Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Bài tập tự luyện - Liên kết các đoạn trong văn bản
Đáp án bài tập tự luyện - Liên kết các đoạn trong văn bản
— Bài 5: Tóm tắt văn bản tự sự và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Đã ngừng
1. Tóm tắt văn bản tự sự
Bài tập tự luyện - Tóm tắt văn bản tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Tóm tắt văn bản tự sự
— Bài 6: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Đã ngừng
1. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
Đáp án bài tập tự luyện - Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự
— Bài 7: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đã ngừng
1. Luyện tập viết đoạn văn
Bài tập tự luyện - Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện tập viết đoạn văm tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
— Bài 8: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đã ngừng
1. Lập dàn ý cho bài văn
1. Lập dàn ý cho bài văn
Bài tập tự luyện - Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đáp án bài tập tự luyện - Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
— Bài 9: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Đã ngừng
1. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
— Bài 10: Phương pháp thuyết minh
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Phương pháp thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Phương pháp thuyết minh
— Bài 11: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Đáp án bài tập tự luyện - Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
— Bài 12: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Đã ngừng
1. Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Bài tập tự luyện - Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
Đáp án bài tập tự luyện - Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng
— Bài 13: Thuyết minh về một thể loại văn học
Đã ngừng
1. Lý thuyết
2. Luyện tập
Bài tập tự luyện - Thuyết minh về một thể loại văn học
Đáp án bài tập tự luyện - Thuyết minh về một thể loại văn học