Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Hịch tướng sĩ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Tìm hiểu chung
2. Nêu gương sáng lịch sử và tội ác của giặc nỗi lòng của chủ