Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 2: Thuế máu (tiết 2)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Chế độ lính tình nguyện
2. Kết quả của sự hi sinh và tổng kết