Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 4: Tức nước vỡ bờ (Trích “Tắt đèn”)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
Giới thiệu chung
Cai lệ và lý trưởng
Chị Dậu
Bài tập tự luyện: Tức nước vỡ bờ
Đáp án bài tập tự luyện: Tức nước vỡ bờ