Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Lão Hạc (tiết 3)

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 229 bài

Ngày phát hành: Đã ngừng

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Nhân vật ông giáo và tổng kết luyện tập
Bài tập tự luyện: Lão Hạc
Đáp án bài tập tự luyện: Lão Hạc