Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

Bài 5: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 58 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
1. Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng