Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 1 - VĂN BẢN: TRUYỆN VÀ KÍ VIỆT NAM

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 58 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Khái quát về truyện và kí VN 1930-1945
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Những vấn dề chung
Cách học và dạng bài
— Bài 2: Tôi đi học
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Đọc hiểu văn bản
— Bài 3: Trong lòng mẹ (Trích ”Những ngày thơ ấu")
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Hồng khi nói chuyện với cô
Hồng khi gặp mẹ
— Bài 4: Tức nước vỡ bờ (Trích “Tắt đèn”)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Giới thiệu chung
Cai lệ và lý trưởng
Chị Dậu
— Bài 5: Lão Hạc (tiết 1)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Giới thiệu chung
— Bài 5: Lão Hạc (tiết 2)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Lão Hạc và con chó
2. Lão Hạc và con trai
— Bài 5: Lão Hạc (tiết 3)
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Nhân vật ông giáo và tổng kết luyện tập
— Bài 6: Ôn tập truyện và kí Việt Nam
Giá: 15.000 đ
01/02/2018