Tư Vấn Giúp Học Tốt
avatar

CHUYÊN ĐỀ 10 - TIẾNG VIỆT: TỪ

Khóa học: KHÓA NGỮ VĂN 8

Số bài: 61 bài

Hết hạn ngày: 01/06/2018

Giáo viên: Lê Hạnh
Danh sách chuyên đề và bài tập trong khóa học
— Bài 1: Cấp độ khái quát nghĩa của từ ngữ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Lý thuyết
Luyện tập
— Bài 2: Trường từ vựng
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
Trường từ vựng
— Bài 3: Từ tượng hình, từ tượng thanh
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Từ tượng hình, từ tượng thanh
— Bài 4: Trợ từ, thán từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Trợ từ, thán từ
— Bài 5: Tình thái từ
Giá: 15.000 đ
Đã phát hành Mua ngay
1. Tình thái từ
— Bài 6: Lựa chọn trật tự từ trong câu
Giá: 15.000 đ
18/02/2018